Privacyverklaring Real Tech Services BV

Mei 2020
 

Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

1. Over ons

Wat leuk dat je onze website bezoekt! Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot jouw rechten, dan kun je ons via onderstaande gegevens bereiken.

Bedrijfsnaam
Real Tech Services BV
KvK-nummer
72135883
Contactpersoon
Sando van der Helm
E-mailadres
Telefoon

2. Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerken we Voor onze dienst Maklr

 • Voor- en Achternaam;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Nationaliteit;
 • Burgerlijke staat;
 • Eigendom woning;
 • Bruto jaarinkomen;
 • Kredieten;
 • Alimentatie;
 • Klantnummer;
 • Kopie identiteitsbewijs;
 • Uitkomst WWFT screening

Voor onze dienst Score

 • Browserinformatie;
 • IP-adres;
 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Lead ID nummer;
 • Via welk kanaal je op de website terecht bent gekomen;
 • Overige gegevens die ingevuld zijn in het formulier
 • Uitkomst WWFT-screening

Voor onze dienst Slimmer Verhuizen

 • Voor- en Achternaam;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Registratiedatum;
 • Status in de woningmarkt;
 • Kopie identiteitsbewijs

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?

We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen, bijvoorbeeld omdat je een formulier hebt ingevuld met deze gegevens, of we hebben de gegevens verkregen door je bezoek aan de website te analyseren.

3. Doeleinden

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.

Analytics

Om te bepalen of een project populair is en om te bepalen wie in een project geïnteresseerd zijn en hier beter op in te kunnen spelen, wordt bij het bezoeken van de website browserinformatie, lead informatie en view informatie verzameld. Dit is in het gerechtvaardigd belang van Real Tech Services en de projectontwikkelaar van het project. Deze gegevens worden maximaal twee jaar bewaard

Financiële gegevens

Gegevens over het bruto jaarinkomen, lopende kredieten en alimentatieverplichtingen worden verwerkt met als doel te bepalen wat de kredietwaardigheid is en of je in staat bent de gewenste woning te kopen. Je hebt deze gegevens zelf aan ons verstrekt, met jouw toestemming Deze gegevens worden maximaal twee jaar bewaard

Uitvoeren overeenkomst

NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer zijn nodig voor de communicatie. Daarnaast zijn persoonsgegevens zoals geboortedatum, nationaliteit, geslacht, burgerlijke staat en eigendom woning nodig voor het opstellen van overeenkomsten, aan het einde van een geleverde dienst. Deze gegevens worden maximaal 10 jaar bewaard

Contactformulier of e-mail

Je kunt met ons contact opnemen via ons contactformulier of door een e-mail te sturen. We hebben dan een gerechtvaardigd belang om de gegevens die we op die wijze van jou hebben verkregen te verwerken. De inhoud van de e-mail of het bericht via het contactformulier, je naam en e-mailadres verwerken we het met doel om op je bericht te kunnen reageren. We bewaren deze communicatie maximaal twee jaar.

Nieuwsbrief

We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat je daar jezelf voor hebt ingeschreven. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

Facturatie

Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

Gerechtvaardigd belang

Het gerechtvaardigd belang van Realtech is bij Maklr:

Wij zijn genoodzaakt financiële gegevens van gebruikers op te slaan en te verwerken, zodat de projectontwikkelaar weet of iemand financieel in staat is de woning te kopen waar de gebruiker zich voor inschrijft. Gebeurt dit niet, dan kan dit grote gevolgen in tijd en geld hebben voor de projectontwikkeling, de ontwikkelaar, aannemer en de overige kopers van het project. Het kan namelijk vertragingen veroorzaken.

Het gerechtvaardigd belang van Realtech is bij Slimmer Verhuizen:

De serviceaanvragen moeten worden opgeslagen en gedeeld met betrokken partijen, zodat deze opgepakt kunnen worden en de “eigenaar” van de lead kan monitoren wat er met de lead gebeurt en welke impact dit heeft op de inkomstenstroom.

Profiling

In sommige gevallen maken we profielen van de bezoekers van de websites.

Maklr

Op basis van NAW gegevens wordt geautomatiseerd bepaald of de persoon een woning mag kopen en de inschrijving mag afronding.

Score

We maken profielen op basis van het gedrag op de website, om te kunnen voorspellen wat het koopgedrag zal zijn en daarop de beste prijs te bieden en relevante aanbiedingen te kunnen doen.

4. Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens

We delen jouw gegevens met de volgende partijen, waaronder onze verwerkers:

 • Hosting van onze website
 • Nieuwsbriefdienst
 • Hosting van ons CRM systeem

Bovendien delen we je gegevens, afhankelijk van de gebruikte dienst, met een aangewezen projectontwikkelaar, aannemer, makelaar en notaris. We laten je altijd vooraf weten welk bedrijf dit is. De privacyverklaringen van de betreffende aanbieders zijn van overeenkomstige toepassing

Met onze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Wij hebben de door ons ingeschakelde verwerkers verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Doorgifte derde landen

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Als ze niet in een adequaat land zijn gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen of bindende bedrijfsvoorschriften vastgesteld. Meestal hebben we gebruik gemaakt van de EU model clauses. Hiervan kun je een kopie opvragen door ons een e-mail te sturen.

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

5. Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via sando@real-tech.nl

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

7. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Tracking cookies

Met jouw toestemming gebruiken wij cookies om je gedrag te analyseren. Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere prijzen en aanbiedingen worden weergegeven. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Social media

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

 • Facebook: [https://www.facebook.com/privacy/explanation]
 • LinkedIn: [https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy]

Analytische cookies

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij analytische cookies van Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze cookies worden maximaal 26 maanden bewaard.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

8. Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.